Ja, de volgorde is belangrijk. Ieder menu is volgens bepaalde principes opgesteld waardoor een oefening voortbouwt op voorgaande oefening(en). Als u hiervan afwijkt zal het herstel minder optimaal verlopen. Het is bijvoorbeeld nodig om het lichaam eerst recht te krijgen voordat de interne houdingsspieren worden versterkt.