Door de jaren heen is gebleken dat het succespercentage van deze methode zeer hoog is. Hieronder verstaan we dat minimaal 95% van de cliënten een significante verbetering (in intensiteit en/of frequentie) van de symptomen had.

Om dit succespercentage te halen moeten alle omstandigheden optimaal zijn. Denkt u aan

  • het volledig meewerken, voor een optimaal resultaat dient u zich aan de instructies houden. Hoe letterlijker dit gebeurt, hoe beter over het algemeen het herstel. Bij deze methode luistert een correcte uitvoering zeer nauw en wat voor u misschien een klein detail is (wat misschien wordt gemist bij de instructie), kan een zeer belangrijk onderdeel van het herstelproces zijn.
  • het elke dag doen van de oefeningen (in de praktijk 5-7 dagen per week). Zo krijgt het lichaam geen kans om “terug te vallen” in oude bewegingspatronen.
  • regelmatig – met de frequentie die voor u wordt aanbevolen – terugkomen voor een update van het menu. Dit is zeer belangrijk aangezien het lichaam (zeker tijdens dit traject) continu verandert. Het is als het afpellen van een ui, de symptomen zullen dan ook gaandeweg veranderen en het menu zal daarop moeten worden afgesteld.
  • direct melden van wijzigingen in symptomen maar ook in belangrijke aspecten van uw leven. Wat voor u niet relevant lijkt, kan wel degelijk invloed hebben op het herstelproces. Denk aan mentale of emotionele aspecten van uw leven. Door deze te bespreken kunnen wij het oefenprogramma optimaal op uw (wisselende) omstandigheden afstemmen.