In de praktijk weinig. Egoscue is een geregistreerde, beschermde, merknaam die therapeuten niet zomaar mogen gebruiken. Deze is voorbehouden aan therapeuten die in dienst zijn van een officiële Egoscue-kliniek. Alleen zij mogen zichzelf “Egoscue therapeut” noemen. Het hoofdkantoor hanteert hier een strikte juridische maatstaf voor. In de praktijk is het werk dat we doen vrijwel identiek en gebruiken we dezelfde hulpmiddelen en hetzelfde software-pakket. Het grootste verschil, mijns inziens, is dat Egoscue-therapeuten een kortere lijn hebben naar het hoofdkantoor en direct met elkaar kunnen overleggen omdat er vaak meerdere therapeuten in één kliniek werken. Zoals ik elders op deze pagina beschrijf, is dat bij “losse” therapeuten eigenlijk ook het geval, omdat de lijnen met de universiteit kort zijn (1 (Skype)telefoontje of email naar de universiteit is voldoende om een praktijkgeval voor te leggen) en ik deel uitmaak van een wereldwijd netwerk van therapeuten.

Een groot verschil is de prijs. In een officiële Egoscue-kliniek (die zich uitsluitend in de VS, Mexico en Japan bevinden) kost een consult $250, zowel het initiële bezoek als een vervolgbezoek en zowel voor een persoonlijk consult als een digitaal consult. En ook daar worden behandelingen niet vergoed door de zorgverzekering.