Er zijn op de wereld vele vormen van houdingstherapie. De bekendste in Nederland zijn oefentherapie (Mensendieck / Cesar) alsmede Alexander techniek. Er zijn overeenkomsten tussen deze methoden, maar ook veel verschillen. Ik kan niet voor andere methoden spreken omdat ik deze niet goed genoeg ken, vandaar dat ik alleen over mijn eigen methode kan spreken. Het is aan u om hier uit te halen wat u belangrijk vindt, qua overeenkomsten of verschillen. Misschien heeft u al ervaring met een andere methode.

Hieronder licht ik in het kort de volgende kerneigenschappen van de methode toe:

  • holistisch
  • cliëntgericht en onderwijzend
  • niet situatiegericht
Holistisch

De methode van houdingstherapie die ik gebruik (die is gebaseerd op de Egoscue methode) is een holistische methode, dat wil zeggen een methode die naar het hele lichaam kijkt, of eigenlijk naar de hele mens. Niet alleen het fysieke lichaam wordt meegenomen maar ook de mentale en emotionele aspecten. Primair is het echter een methode die met het fysieke lichaam werkt. Onze filosofie is dat het lichaam een eenheid is en zich als zodanig gedraagt. Een klacht is zelden lokaal. Als u een zwerende vinger heeft, heeft “u” daar last van, niet alleen uw vinger, deze pijn is moeilijk te negeren. Hetzelfde geldt als u bijvoorbeeld uw kleine teen stoot tegen de deur. Dit herinnert u er aan dat het lichaam een eenheid is.

In onze methode van houdingstherapie kijken we in eerste instantie niet naar de symptomen waarmee u komt. Komt u met knieklachten, dan gaan we in principe niet (gelijk) naar de knie kijken, maar proberen we (samen) te onderzoeken waar de oorzaak van uw knieklachten liggen. In veel gevallen liggen deze namelijk in de heup. Alle gewrichten moeten onderling goed kunnen samenwerken en op elkaar afgestemd zijn, om pijnvrij te kunnen functioneren. Bij uw geboorte was dit meestal het geval. Maar in de loop van de tijd is dit veranderd, om allerlei mogelijke redenen.

Cliëntgericht en onderwijzend

De methode ziet de cliënt en de behandelaar als gelijkwaardig. Degene die het meest van uw lichaam weet, bent uzelf. Soms is echter een “vertaler” nodig om u te leren hoe het lichaam communiceert. Daarbij proberen we de macht weer bij uzelf te leggen, zodat u zelf begrijpt hoe uw klachten zijn ontstaan, in plaats van dat een externe “deskundige” u dit vertelt. We proberen om het steeds eens te zijn over de oorzaken en de redenen van uw klachten en als we hierover van mening verschillen, kunnen we hierover in discussie gaan. Ik zal nooit pretenderen beter te weten hoe u(w lichaam) in elkaar zit dan u zelf. Een van de kerneigenschappen van de methode is het leren aan de cliënt hoe bepaalde verbanden in elkaar zitten, zodat hij/zij mij de volgende keer niet meer nodig heeft. U wordt dus geleerd om onafhankelijk van externe “deskundigen” te worden, om meer vertrouwen in uw eigen lichaam te krijgen en de signalen beter te begrijpen.

Niet situatiegericht

In de therapie werken we toe naar een teruggang naar het ideaalbeeld, de perfecte uitlijning van de gewrichten zoals deze bedoeld is, de oorspronkelijke blauwdruk. Hoe meer u deze benadert, des te minder klachten u heeft en hoe meer u (weer) kunt doen. Stel dat u nu klachten heeft tijdens het werken op de computer. Tijdens de therapie leert u niet alleen pijnvrij te werken op de computer, maar kunt u er ook voor kiezen om weer te gaan hardlopen, bungee jumpen of wat u ook wilt. Met “niet situatiegericht” bedoel ik dat deze therapie niet specifieke vaardigheden gaat oefenen (die u nu niet klachtenvrij kunt doen), maar het lichaam weer zo afstelt, dat u alles weer kunt doen.