Op dit moment (nog) niet. Deze methode van houdingstherapie wordt nog niet erkend door de Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat zij de behandeling (nog) niet vergoeden. Ik ben bezig om te kijken of dit in de toekomst mogelijk is.

Hoewel het jammer is dat u de behandeling (op dit moment) zelf dient te betalen, vraag ik u ook om dit goed af te wegen tegen de alternatieven. In Nederland worden veel behandelingen vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit betekent echter niet dat deze behandelingen ‘gratis’ zijn. Uiteindelijk draait iedereen, via premies van ziektekostenverzekering (en belasting voor AWBZ-behandelingen) op voor de kosten van behandelingen. Hier zitten hele dure behandelingen bij zoals het vervangen van gewrichten – een heup- of knie vervangen is bijvoorbeeld gangbaarder dan vroeger. Het blijkt dat deze operaties in veel gevallen niet nodig zijn, bij toepassing van houdingstherapie. Hierdoor kunnen dergelijke operaties vermeden worden, uitgesteld, en indien de operatie al heeft plaatsgevonden verloopt het herstelproces aanzienlijk gunstiger. Ook neemt de kans dat er alsnog problemen komen (aan dezelfde heup of knie, of juist aan de andere kant) aanzienlijk af door het gebruik van deze methode.

Nu de vergoedingen van de zorgverzekeringen steeds meer uitgekleed worden, de premies stijgen en steeds meer mensen gebruik maken van hoge eigen risico’s, is het in de praktijk al zo dat veel mensen zorg uit eigen zak betalen.

Ten slotte wil ik u vragen om, als u alternatieven overweegt, u niet alleen de financiële kant van het verhaal meeneemt. Na een (knie of heup)operatie/vervanging bijvoorbeeld, volgt doorgaans een pittig revalidatietraject. Ik heb helaas in mijn eigen naaste omgeving meerdere malen meegemaakt dat dit een zeer moeizaam traject werd (overigens hoop ik dat het bij een ieder zeer voorspoedig verloopt!). Implantaten hebben daarnaast een beperkte levensduur van hooguit 15 tot 20 jaar. En als de oorzaak van uw klachten niet wordt aangepakt, maar uitsluitend de symptomen, dan zullen de klachten na verloop van tijd terug komen, aan dezelfde kant of mogelijk aan de andere kant.

Ik probeer hiermee geen horrorscenario te schetsen of chirurgen in diskrediet te brengen. Er vinden dagelijks wonderen plaats op de operatietafel en de wetenschap is tot steeds meer in staat. Ik vraag u alleen om alle aspecten mee te nemen in uw overweging en te doen wat voor u het beste is. Ik heb liever dat u bij mij komt voor een gratis consult of advies (second opinion) voordat u een belangrijke keuze maakt zoals het laten opereren. Het is me uiteindelijk om uw welzijn te doen en niet om de financiën.