leestijd: 4 minuten

Op deze pagina ga ik in op de invloed van uw visie op gezondheid op de keuze voor een behandelwijze. Dit is onderdeel van de serie Is houdingstherapie iets voor mij?

Mindset

Het belangrijkste hierbij is wat men in het Engels de ‘mindset’ noemt. Dit laat zich het beste vertalen als denkwijze, instelling, mentaliteit, op het gebied van gezondheid. Een aantal aspecten hiervan vindt u hieronder.

Allopathisch versus alternatief

Ik vind het eigenlijk niet juist om te spreken van ‘alternatief’. Veel geneeswijzen en behandelvormen die op dit moment als ‘alternatief’ gelden waren vroeger standaardbehandelingen. In veel gevallen zijn deze ouder dan de huidige, meer gangbare, reguliere geneeswijzen of behandelvormen. En sommige behandelingen als aderlaten worden nog steeds gebruikt!

Allopathie is de conventionele vorm van geneeskunde waarbij middelen gebruikt worden om symptomen te onderdrukken of tegen te werken.

Bovenstaande quote komt van Wikipedia.  Meer over het symptomatische karakter in de volgende paragraaf. Houdingstherapie, in deze vorm, valt onder de alternatieve therapieën. Dit is een van de redenen dat de methode (nog) niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

Tot slot, de termen ‘alternatief’ en ‘regulier’ zijn altijd afhankelijk van de tijdgeest. Bepaalde oude therapievormen komen weer terug en andere huidige methoden zijn op hun retour. Gelukkig is er sprake van voortschrijdend inzicht. Ook merk ik een toename van belangstelling voor ‘alternatieve’ en ‘holistische’ therapievormen.

Geneesmiddelen

pillen

Zowel (bepaalde vormen van) allopathische als alternatieve methoden werken met geneesmiddelen, die dan vaak wel op een andere manier werken. Houdingstherapie werkt uitsluitend met de kracht van het eigen lichaam en zal nooit geneesmiddelen of supplementen voorschrijven. Omdat het een niet-medische methode is, is dit ook niet toegestaan. We zullen ook nooit voorstellen om ineens te stoppen met geneesmiddelen die u nu al gebruikt (of andere behandelvormen). Wel merken we dat vooral het gebruik van pijnstillers vaak afneemt in de loop van een houdingstherapie-traject. Dit dient echter altijd in overleg met een arts te gebeuren.

Symptomatisch versus holistisch

Da Vinci Vitruvian Man

De meeste gangbare behandelvormen richten zich op het verhelpen of onderdrukken van symptomen. Dit betekent vaak ook dat er zeer lokaal naar het probleem gekeken wordt. Als u met knieklachten komt, zal men zich in eerste instantie richten op de knie. En dat lijkt logisch. Men kijkt vaak wat de knie (nog) wel en niet kan doen. Misschien wordt er daarna gesproken over een operatie (om het probleem te verhelpen) of het vervangen van de knie. Hetzelfde geldt voor de heup. Of, in een gunstiger scenario, worden er oefeningen gegeven om de knie te versterken.

Bij een holistische aanpak bekijkt men de hele mens (in ieder geval het fysieke aspect maar vaak ook meer). Houdingstherapie in deze vorm ziet het lichaam als een eenheid en is dus een holistische therapievorm. Als 1 onderdeel (bijvoorbeeld de rechterknie) slecht functioneert heeft dit meestal ergens anders in het lichaam ook een oorzaak of effect. Lichaamsdelen werken met elkaar samen in bewegingsketens. Als er een zwakke schakel in de keten is, betekent dit meestal dat de overige schakels daarvoor moeten compenseren.

Voorbeeld: knieklachten

knieklachten

We zien vaak dat knieklachten veroorzaakt worden door een verminderde heupfunctie (vaak van de tegenovergestelde heup). Houdingstherapie richt zich niet alleen op knie of heup, maar op het lichaam als eenheid. Het lichaam moet als eenheid weer beter leren (samen)werken. We zien bijvoorbeeld vaak dat 1 heup hoger staat dan de andere. Hierdoor komt er meer gewicht op de andere kant. De spieren en gewrichten aan die kant worden dan zwaarder belast. Afhankelijk van wat de zwakste schakel is kunnen er dan voet-, enkel-, knie- of heupklachten ontstaan. In veel gevallen is er niets mis met de symptomatische knie (de knie waar u last heeft). Als we de (andere) heup functioneler maken is de ervaring dat de knieklachten meestal verminderen en/of verdwijnen. Op deze manier zijn al veel onnodige operaties voorkomen.

Waarschuwingslampje

waarschuwing

Bij een keuze tussen methoden is het goed u af te vragen of de methode het probleem daadwerkelijk oplost of alleen het symptoom wegneemt. In de houdingstherapie zien we een symptoom als een (positief) waarschuwingssignaal van het lichaam. Vergelijk dit met een rood lampje op het dashboard van uw auto. Het zou niet slim zijn om het lampje te verwijderen en te denken dat het probleem daarmee is opgelost. Gek genoeg zorgen veel mensen beter voor hun auto dan voor hun lichaam. Als u oplossingen met een zorgverlener bespreekt, vraag dan hoe goed het (onderliggende) probleem daadwerkelijk opgelost wordt en hoe lang dit effect aanhoudt.

Eigen aandeel en verantwoordelijkheid

In mijn visie, en dat van deze vorm van houdingstherapie, bent u zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Niet uw arts of behandelaar, of iemand anders buiten uzelf. Ik wil hier niet mee zeggen dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw huidige staat van gezondheid. Uiteraard zijn er veel externe factoren die hierbij meespelen, denk aan bijvoorbeeld erfelijke ziekten. Wat ik wel bedoel te zeggen is dat u uiteindelijk moet beslissen over wat er met u gebeurt. Behandelaars gebruiken soms moeilijke woorden en overtuigingskracht om u ervan te proberen te overtuigen dat hun methode het beste werkt. U dient goede, duidelijke, en eerlijke informatie te krijgen om een goede beslissing te kunnen nemen.

Bedenktijd

Waar nodig moet u hier wat langer over na kunnen denken. U kunt nadenken over alternatieven of om een second opinion vragen. Maar uiteindelijk dient u zelf de keuze te maken en hier achter te staan. Het gaat om uw lichaam, uw gezondheid. Geef de macht om hierover te beslissen niet uit handen. En gebruik altijd uw intuïtie, uw gevoel, want uw lichaam probeert u iets te vertellen met de symptomen die u heeft. Het is de rol van de zorgverlener om samen met u deze symptomen te ontcijferen. En vervolgens een passende oplossing te vinden die blijvend is.

Rol van therapeut en cliënt

Overigens hebben we in deze vorm van houdingstherapie een zeer duidelijke visie op de rol en verantwoordelijkheid van zowel therapeut als cliënt. Hier zal ik op een ander moment verder op ingaan.