Een tijd geleden heb ik een enquete gehouden over pijnklachten, hier hebben bijna 200 mensen op gereageerd. Op deze pagina presenteer ik de belangrijkste resultaten hiervan.

Het volledige rapport (zonder individuele reacties en commentaren, om privacy-redenen) kan hier worden gedownload.

Deelnemers

In totaal deden 194 mensen mee waarvan 57% mannen en 43% vrouwen. Hiervan identificeert 56% zich als kantoorwerker, oftewel het grootste deel van de dag zittend werk achter de computer.

Percentage met klachten

Wat als eerste opvalt is het hoge aantal mensen met klachten. 84% geeft aan pijnklachten te hebben. De meesten hebben klachten aan bovenrug/nek/schouder en onderrug. Opvallend hierbij is dat vrouwen relatief vaker last hebben van bovenrug/nek/schouderklachten dan mannen. Met deze aantallen is dit waarschijnlijk niet statistisch significant maar het valt toch op.

Behandeling

Ongeveer de helft van de mensen met klachten is naar een behandelaar geweest, de meesten naar de fysiotherapeut en de huisarts. Het is weer opvallend dat vrouwen eerder/vaker (63%) naar een behandelaar gaan dan mannen (53%). Ook de behandelaar is verschillend. Zo gaan mannen vaker naar fysiotherapeut en/of masseur, vrouwen vaker naar de huisarts en “andere” artsen.

Wat schokkender is, is dat maar bij 5% van de mensen die naar een behandelaar zijn geweest, de klachten zijn opgelost. De rest is nog bezig of zegt dat de behandeling(en) niet heeft/hebben geholpen.

Sport

Bijna 95% sport regelmatig. Maar meer dan 60% heeft momenteel last van een (sport)blessure of hier het afgelopen jaar last van gehad. Dit vind ik ook redelijk hoog. Overigens hebben mannen iets vaker last van een blessure dan vrouwen. Van de blessures is meer dan 50% aan de voet of enkel. 65% heeft zijn/haar blessure laten behandelen, waarvan 80% bij de fysiotherapeut. Overigens laten vrouwen hun blessure vaker behandelen dan mannen.

40% van de mensen die hun blessure lieten behandelen zegt dat dit heeft geholpen. Dit is dus significant meer dan de ‘algemene’ groep met klachten, waarvan maar 5% zegt dat de behandeling heeft geholpen. Het behandelen van sportblessures lijkt dus een stuk succesvoller dan het behandelen van algemene klachten. Toch is 40% misschien ook niet zo hoog.

De helft van de sporters heeft interesse in het verbeteren van de sportieve prestaties.

Relatie klachten en houding

Gemiddeld zegt men dat hun klachten “waarschijnlijk” iets met hun houding te maken heeft (3 op de schaal van 5). Hierbij geven vrouwen aan het iets waarschijnlijker te vinden dat hun klachten met houding te maken heeft dan mannen.

Hulpmiddelen

23% gebruikt hulpmiddelen. Hiervan is bijna 60% een steunzool.

Interesse in de methode

85% van de respondenten zou meer over de methode van houdingstherapie willen weten. Hiervan zou 60% de methode willen proberen en 25% eerst meer willen weten. Slechts 15% zegt de methode niet te willen proberen. Vrouwen zijn iets meer geïnteresseerd in de methode dan mannen. Vrouwen zijn overigens resoluter en zeggen eerder ‘ja’ of ‘nee’, mannen zijn meer geïnteresseerd in meer te willen weten.

Locatie therapie

Van diegenen die houdingstherapie willen proberen, wil 75% dit in de praktijk doen, 37.5% bij hen thuis en 35% virtueel. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn telt dit op tot meer dan 100%.

Zelf oefeningen doen

Maar liefst 98% zegt bereid te zijn zelf thuis oefeningen te doen. Hiervan is 45% bereid om zo vaak als nodig oefeningen te doen en maar 18% is bereid 1-2 maal per week oefeningen te doen. 45% wil 10 tot 20 minuten per sessie oefenen. Vrouwen zijn overigens iets minder bereid om vaker oefeningen te doen dan mannen.

Social media

De aanwezigheid van de praktijk op social media wordt aanbevolen. Facebook, Youtube en LinkedIn scoren hierbij het hoogst. De belangrijkste items die men wil zien zijn filmpjes, gerelateerde informatie over houding en gezondheid (meer bij mannen dan vrouwen), en nieuws/een blog.