Hoe ziet een eerste bezoek eruit?

Spring direct naar “Wat moet ik meenemen en aantrekken?”

Het eerste bezoek duurt zo’n 1,5 á 2 uur en ziet er als volgt uit:

Intake

intakeWe doen altijd een uitgebreide intake. Het is belangrijk om de tijd te nemen en uw (medische) historie te bespreken omdat dit van invloed kan zijn op uw huidige klachten. Ook zaken die u misschien was vergeten of die u niet belangrijk lijken, kunnen dat wel zijn. Verder is het erg belangrijk om u als persoon te leren kennen en uw specifieke klachten, wensen, hoop en verwachting te weten te komen. Graag hoor ik ook of u eventueel andere therapeuten heeft bezocht en hoe dit is gegaan. Verder is het van belang om te weten welke activiteiten u in het dagelijks leven beoefent (inclusief eventuele sporten maar ook bijvoorbeeld tuinieren).

We gaan samen op zoek naar mogelijke oorzaken van uw klachten. In deze methode is de klant hierbij op zijn minst gelijkwaardig aan de therapeut, omdat de klant zijn of haar lichaam nu eenmaal het beste kent. Wat de therapeut kan doen is interpreteren en vertalen van de signalen die het lichaam geeft. Ik ben meer een coach die u begeleidt dan een behandelaar.

We bespreken de methode die ik gebruik en stemmen dit af op u, zowel qua klachten als qua dagritme en wensen.

Intakeformulier

Voorafgaand aan de intake vult u een intakeformulier in, de link hiernaar ontvangt u als u een intake heeft geboekt. U dient deze minimaal 2 dagen voor de intake ingevuld te hebben. Deze link staat in de eerste bevestigingsmail die u krijgt, van de intake. Ik zal u nog helpen herinneren een paar dagen voor de intake.

Foto’s

Door middel van het nemen van 4 houdingsfoto’s (voor, achter, links en rechts) wordt uw houding vastgelegd. Door dit op een gestandaardiseerde manier te doen is het later gemakkelijk om veranderingen in uw houding te zien. We gaan samen deze foto’s bekijken en bespreken. Kern van de methode is een goede analyse van de houding door middel van foto’s, dus dit is een zeer belangrijk onderdeel. Lees daarom heel zorgvuldig door welke kleding u mee dient te nemen, verderop. Zonder goede foto’s geen goede therapie.

Palpatie

In sommige gevallen is (op de foto’s) niet duidelijk te zien hoe de gewrichten staan en is het nodig om deze te palperen, met name bij het bekken is dit het geval. Weten wat de stand van het bekken is, is essentieel voor het verdere verloop van de therapie. Zonder deze informatie is de therapie minder effectief. Heeft u bezwaar tegen elke aanraking dan ook, laat dat van tevoren even weten.

Functionele tests

Naast het kijken naar uw houding doen we soms ook een aantal (meestal maximaal 3) testjes om te bekijken hoe beweeglijk en functioneel uw gewrichten zijn en hoe deze met elkaar samenwerken. Het is soms handig om hier foto- of video-opnamen van te maken. Zo kunnen we later vergelijken wat er verandert en laten zien is vaak makkelijker dan uitleggen.

Loopanalyse

Video-analyse

Het doel van de loopanalyse is om te zien hoe uw gewrichten bewegen als u loopt. Dit geeft veel waardevolle informatie, naast de informatie die we tot dan toe al hebben verzameld. Dit gebeurt ook meestal met video-opname. De loopanalyse vindt meestal niet tijdens het eerste bezoek plaats maar eventueel in een vervolgbezoek.

Houdingsanalyse in de computer

Terwijl u de eerste oefening uitvoert, vertaal ik uw houdingsfoto’s naar een draadmodel in het computersysteem (zie methode).

Genereren en testen menu

De computer stelt nu aan de hand van uw klachten en houding een aantal specifieke oefeningen voor. Ik maak vervolgens een inschatting of deze oefeningen uw houdingsafwijkingen effectief zullen corrigeren maar ook of u deze uit kunt voeren (de oefeningen niet te makkelijk of moeilijk zijn). Samen gaan we vervolgens deze oefeningen doorlopen om te kijken of u deze correct kunt uitvoeren. Als oefeningen te makkelijk of te moeilijk voor u zijn, kunnen we deze vervangen. In deze methode heet een serie oefeningen een menu.

Na elke oefening gaan we kijken wat er in uw houding is veranderd en of de oefening het gewenste effect heeft gehad. Dit doen we met de volgende redenen:

 • zodat we weten dat elke oefening in uw menu het juiste effect heeft
 • zodat u van elke oefening in uw menu weet wat het doet
 • om het menu zo kort en krachtig mogelijk te maken, niemand zit immers te wachten op een menu van een uur.

Na de eerste paar oefeningen kunnen we ervoor kiezen om opnieuw foto’s te maken om te zien wat er is veranderd. Ja, zelfs na 1 oefening kan er al een significante verbetering in uw houding zijn, als de oefening goed is afgestemd op uw houding en deze bij u aanslaat. We kijken vervolgens welke aandachtspunten er nog zijn en stemmen daar nogmaals een aantal oefeningen op af. Het eindresultaat zal meestal een zestal oefeningen zijn om mee te beginnen; in overleg met u kunnen dit er meer of minder zijn. Er zijn al effectieve menu’s mogelijk vanaf 5 of 10 minuten, maar doorgaans is een eerste menu tussen de 20 en 30 minuten lang. (Veel) meer is meestal niet nodig om resultaat te bereiken.

Bij deze methode luistert een goede uitvoering zeer nauw dus we zullen alle relevante details bespreken en oefenen. De ervaring leert dat u al na de eerste keer uitvoeren van deze oefeningen een aanzienlijke verbetering van uw klachten ervaart en u zich sowieso heel anders voelt, met name in het heup- en bekkengebied.

Na het doorlopen van uw menu kunnen we (enkele) functionele tests opnieuw doen om te bepalen of er verschil is met de manier waarop u deze voor de oefeningen deed. Ook kunnen we opnieuw een looptest doen. Eigenlijk is geen enkele intake hetzelfde en doen we wat er voor u nodig en handig is.

Klik hier voor een overzicht van alle computerprogramma’s die gedurende het traject gebruik worden door de therapeut en welke u zelf kunt gebruiken.

Vaststellen menu en vervolgafspraken

Nadat het menu is vastgesteld, krijgt u het menu direct toegestuurd (in principe via e-mail). U kunt hier zelf mee aan de slag gaan en kunt uw menu uitprinten, of gebruik maken van een app op uw smart device (iOS of Android) of via een web-interface (zie voor details bovenstaande link). We bespreken hoe u de oefeningen het beste kunt inpassen in uw schema en eigen omgeving en wanneer u de oefeningen het beste kunt doen.

We maken direct een aantal vervolgafspraken, waarbij de eerste afspraak al zo snel mogelijk dient te zijn, liefst na of binnen een week. Dit is nodig omdat de ervaring leert dat de meeste mensen thuis toch nog veel vragen hebben en zich sommige details van de oefeningen niet kunnen herinneren. Wel probeer ik er altijd voor te zorgen dat alles zoveel mogelijk duidelijk is op het moment dat u de praktijk verlaat. Soms helpt het bijvoorbeeld om een foto of filmpje van u te maken terwijl u de oefening uitvoert. Wat we ook doen is concrete doelen stellen die u wilt bereiken, met een zo duidelijk mogelijk tijdspad daarnaartoe. U kunt na het bezoek altijd contact met mij opnemen voor vragen.

Hoe ziet een vervolgbezoek eruit?

Een vervolgbezoek duurt in principe een uur en de inhoud hiervan staat niet vast, maar is afhankelijk van uw voortgang en uw behoefte:

 • Het tweede bezoek is in principe een review-sessie, waarin we kijken of u de oefeningen correct uitvoert en bespreken hoe het de afgelopen week is gegaan. Indien nodig maken we wat aanpassingen aan het menu. Het is meestal niet nodig om grote wijzigingen aan te brengen maar zelfs na een week zijn er meestal al aanpassingen en kunnen sommige oefeningen toch te makkelijk of te moeilijk blijken of zitten er gewoon oefeningen tussen die u niet prettig vindt. Verder luisteren de oefeningen erg nauw en is het eigenlijk altijd nodig om de details nogmaals door te nemen en aan te scherpen.
 • In het derde bezoek introduceer ik meestal de Egoscue Tower. Hiermee kunnen een aantal zeer krachtige oefeningen gedaan worden die het hele bezoek kunnen duren afhankelijk van de variant van de tower-oefening. Tijdens deze oefening kunnen we dieper ingaan op vragen die u heeft en heb ik meestal een wat gedetailleerdere analyse kunnen maken van uw situatie, die we dan kunnen bespreken. Deze sessie duurt vaak wat langer dan een uur.
 • We maken tijdens het traject regelmatig nieuwe houdingsfoto’s. Aan de hand hiervan (en van het doorlopen van wat oefeningen) stellen we samen vast of er een aanpassing moet komen van uw menu, of dat u verduidelijking wilt van het een of ander. Over het algemeen zal het programma vaker moeten worden aangepast, als gevolg van uw veranderende, meer functionele, lichaam.
 • Misschien wilt u een speciaal menu dat u helpt om beter te sporten. In dat geval kunnen we een kort menu maken (3-4 oefeningen) dat u voor het sporten kunt uitvoeren, en/of een kort menu dat u na het sporten kunt uitvoeren. Zie ook deze pagina voor meer informatie.
 • Misschien is uw huidige menu te lang en wilt u deze opsplitsen. Doe dit dan niet zelf maar kom hiervoor terug (of mail mij hierover), elk menu is opgesteld volgens bepaalde principes.
 • Misschien wilt u een menu dat u tijdens het werk kunt gebruiken of tijdens het reizen met de auto of vliegtuig.
 • Vervolgbezoeken zijn altijd per sessie en niet per tijdseenheid. Het bezoek kan korter of langer duren dan hierboven aangegeven en is afhankelijk van de doelstellingen. Soms zijn we sneller klaar en soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld als we de tower introduceren.

Wat moet ik meenemen en aantrekken bij een bezoek?

 • Een houdingstherapie-sessie is niet inspannend. Sportkleding is dan ook niet noodzakelijk. Draag in ieder geval kleding waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Dus geen strakke broek.
 • De meeste oefeningen vinden op blote voeten plaats, maar voor enkele oefeningen zijn (sport)schoenen noodzakelijk.
 • U kunt zich eventueel op de praktijk omkleden.
 • Voor de houdingsfoto’s dienen alle gewrichten inclusief de schouders en de navel goed zichtbaar te zijn dus draag altijd kleding die nauw aansluit bij uw lichaam:
  • het allerbeste is om de foto’s te nemen in ondergoed of zwemkleding. Voor vrouwen: een (sport)bh of bikinitop en -broekje. Voor mannen: zonder shirt. Geen sokken of schoenen!
  • Lichte kleding is veel beter dan donkere, hierbij is veel meer te zien van de houding.
  • In ieder geval: een korte strakke broek tot (ruim) boven de knie, of op zijn minst een langere broek die gemakkelijk tot boven de knie op te rollen is tijdens het maken van foto’s. Nogmaals het kunnen zien van de knieën is cruciaal. Geen losse kleding, dan zijn de gewrichten niet goed te zien. 
  • Let op: een lange strakke (yoga- of hardloop)broek kan vaak niet comfortabel boven de knieen getrokken worden. In dat geval zullen de foto’s in ondergoed moeten. Dus let op dat je iets aantrekt waarbij de knieën comfortabel te zien zijn.
  • voor mannen worden de foto’s in principe met alleen korte strakke broek (zonder shirt) genomen. Heeft u hier bezwaren tegen, neem dan een strak (mouwloos) shirt mee liefst met lichte kleur.
  • vrouwen kunnen een (sport-)bh, bikini(top) of eventueel een strak, mouwloos, shirt dragen voor de foto, liefst van lichte kleur. Ook hier moeten de schouders zichtbaar zijn en bij voorkeur de navel. 
 • (Voor en) na het maken van de houdingsfoto’s kunt u kleding aandoen waarin u makkelijk beweegt. Bovenstaande geldt dus alleen voor het maken van de foto’s, het vaststellen van de gewichtsverdeling (voor-achter, links-rechts) en eventueel aanvullend palperen van bijvoorbeeld de bekkenstand. Dit duurt doorgaans in totaal slechts 10 minuten.
 • Bij bezoeken waarbij foto’s genomen worden kunt u dezelfde kleding dragen als bij de intake, zodat de verschillen het makkelijkst zichtbaar zijn.
 • Hoe makkelijker ik uw gewrichten kan zien, hoe gemakkelijker het is om de juiste oefeningen te selecteren en hoe sneller uw vooruitgang zal zijn. In het Engels zeggen we “We assess, we don’t guess”. Vaststellen is beter dan gokken, zeker bij deze methode waar details nauw luisteren. Deze methode is afhankelijk van de stand van de gewrichten dus dat deze goed te zien zijn is cruciaal. De houdingsfoto’s zijn de basis van het vaststellen van het probleem en de oplossing. Mocht de kleding niet geschikt zijn, dan zullen de foto’s in ondergoed gemaakt moeten worden, of zullen de foto’s de volgende keer gemaakt moeten worden of zal de intake uitgesteld moeten worden. Goede foto’s zijn het uitgangspunt van een goede analyse en traject.

Terug naar boven

Byzonderheden van de praktijklocaties

De locatie van uw bezoek staat vermeld in de bevestigingsmail die u heeft ontvangen na het maken van de afspraak. Lees deze informatie s.v.p. goed door voor wetenswaardigheden over de gebouwen, parkeren, openbaar vervoer en dergelijke. Mocht u deze niet hebben gekregen laat dat dan weten, mogelijk is deze in uw ‘spam’ folder terecht gekomen. Klik hier voor een beschrijving van alle praktijklocaties.

Begeleiding

Gedurende het therapieproces kunt u mij onbeperkt vragen stellen (liefst via Email of Whatsapp), dus doe dit zeker! Liever een paar keer teveel dan een keer te weinig. U valt mij hiermee niet lastig maar u helpt mij op deze manier om het therapieproces zo optimaal mogelijk te maken. Deze methode kenmerkt zich door een zeer intensieve samenwerking tussen klant en therapeut en hoe beter en meer uw feedback, des te beter we de oefeningen op uw situatie kunnen afstemmen. Dit is deel van de effectiviteit van deze methode, vergeleken met andere therapieën. Ook kan het zijn dat ik u af en toe bel of op een andere manier contact opneem om te vragen hoe het gaat. Ik wil er zeker van zijn dat alles optimaal verloopt zodat uw klachten zo snel mogelijk verdwijnen. Hier ben ik, samen met u, zeer bij betrokken! Ik zet me voor 100% in om uw doelen te helpen behalen en ik verwacht ook van u dat u optimaal betrokken bent! Via de app waarin uw oefeningen staan zijn ook een aantal feedback-mogelijkheden. Gebruik deze alstublieft, want dit is voor mij waardevolle informatie.

Ik merk dat de meeste klanten niet gewend zijn om tussen de bezoeken door feedback te geven. Probeert u zich dit toch aan te leren want het is beter om tussendoor eventueel wat aanpassingen te maken dan dat u een week of langer de oefening verkeerd doet! Nogmaals, hoe meer informatie ik van u terugkrijg, hoe beter ik de oefeningen op uw situatie kan aanpassen. Feedback kan zeker ook positief zijn dus laat vooral weten als u veranderingen merkt zoals een beter evenwichtsgevoel, dat de oefeningen makkelijker gaan dan de dag ervoor, et cetera. Nogmaals ik heb liever dat u elke dag iets laat weten dan alleen tijdens de afspraken! Het gebeurt bij 0% van de klanten dat alle details goed onthouden en uitgevoerd worden van de oefeningen dus nogmaals, ook bij de kleinste vraag, laat het weten.