Encryptie

Deze website is beveiligd met een TLS 1.2 certificaat voor de https-verbinding. Dit betekent dat alle informatie tussen de website en uw computer versleuteld wordt uitgewisseld. Informatie die u ergens op de site invoert (bijvoorbeeld formulieren) kan niet door derden worden gelezen, in het geval dat deze onderschept zou worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules, gevestigd aan Stroomdal 36A, 8332 KJ Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.houdingstherapie-hercules.nl
Stroomdal 36A, 8332 KJ Steenwijk, +31 6 15690361

Patrick van Enschot is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Houdingstherapie Hercules Hij is te bereiken via patrick@houdingstherapie-hercules.nl

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend de minimale hoeveelheid gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten of het leveren van goederen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Huis/postadres (het vermelden van uw adres op de factuur is een eis van de belastingdienst)
 • E-mailadres
 • Lengte (benodigd voor het algoritme van de houdingstherapie-software)
 • Geboortedatum (benodigd voor het algoritme van de houdingstherapie-software)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Houdingsfoto’s en eventueel -video’s

De gegevens worden in beginsel in 2 computerprogramma’s opgeslagen:

 • Een specialistisch softwarepakket voor houdingstherapie dat ontwikkeld en in beheer is bij de Egoscue Methode te San Diego, Verenigde Staten. Hierin
  worden uitsluitend houdingstherapie-gerelateerde gegevens van u opgeslagen: houdingsfoto’s, schematische weergave van de houding, uw oefenprogramma’s en
  eventuele klachten en symptomen. Indien u dit wenst kan er voor gekozen worden om houdingsfoto’s hierin niet op te slaan, dit dient expliciet aangegeven te worden.
 • Overige gegevens naar aanleiding van uw bezoek vindt plaats in een Nederlands CRM systeem waarvan de data in Nederland worden opgeslagen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het goed kunnen uitvoeren van een sessie houdingstherapie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en andere correspondentie
 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of om een sessie houdingstherapie bij u aan huis te kunnen uitvoeren.
 • Praktijk voor Houdingstherapie Hercules analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Praktijk voor Houdingstherapie Hercules verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Delen met anderen

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor Houdingstherapie Hercules blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De basisgegevens over uw bezoek, inclusief de houdingsfoto’s, worden vastgelegd in een softwarepakket dat verbonden is met Egoscue instituut te San Diego, Verenigde Staten van Amerika. Hier zitten geen gevoelige medische gegevens bij. Indien deze door u zijn verstrekt en zijn genoteerd worden deze enkel opgeslagen in een beveiligd CRM-systeem waarvan de gegevens in Nederland staan.

Voor administratieve, fiscale en boekhoudkundige redenen worden uitsluitend uw gegevens zoals vermeld op de factuur gedeeld met onze boekhouder.

Uw naam, geslacht en e-mailadres wordt ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven en andere mailings beveiligd opgeslagen in de database van MailChimp. U kunt de gegevens die geregistreerd staan te allen tijde aanpassen.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules gebruikt technische en functionele cookies of vergelijkbare technologie, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ten behoeve van Facebook is er een zogenaamde ‘Facebook pixel’ geplaatst op de website. U kunt deze uitzetten door het gebruik van een browser-extensie.

Zie ook ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@houdingstherapie-hercules.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk voor Houdingstherapie Hercules zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.houdingstherapie-hercules.nl
Telefoonnummer: 06-15690361
Bedrijfsadres: Praktijk voor Houdingstherapie Hercules – Stroomdal 36A – 8332 KJ Steenwijk

Beveiliging

Praktijk voor Houdingstherapie Hercules neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@houdingstherapie-hercules.nl. Praktijk voor Houdingstherapie Hercules wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de autoriteit persoonsgegevens