Houdingstherapie is voor iedereen, jong of oud, sportief of niet, en al lang last van chronische pijn of juist ter preventie. Hieronder ga ik toch kort in op enkele specifieke doelgroepen:

Ouderen

Iedereen wil gezond en fit oud worden. Helaas is dat niet altijd het geval. Ik denk dat veel ongemak te voorkomen is waarvan meestal gedacht wordt dat dit onvermijdelijk is bij een hogere leeftijd. Een veelvoorkomend misverstand is dat bepaalde klachten ontstaan door het ouder worden. Ik ben ervan overtuigd dat door langere tijd bepaalde bewegingspatronen te herhalen, dit dieper inslijt en de kans op klachten steeds groter wordt. Met andere woorden: niet de leeftijd maar de tijd is hier de oorzaak. Ik begrijp dat het behoorlijk frustrerend kan zijn om bepaalde activiteiten niet meer te kunnen doen die je vroeger wel kon. Dit kunnen activiteiten zijn zoals spelen met de kleinkinderen maar ook simpelweg in en uit de stoel komen. Zelfs op hoge leeftijd kunnen verbluffende resultaten geboekt worden met houdingstherapie, zoals te zien is in onderstaande “voor en na” foto’s, genomen in Egoscue-klinieken. Merk op dat de linker serie foto’s op dezelfde dag genomen zijn, voor en na de sessie houdingstherapie! Onze ervaring is eigenlijk dat klanten van een oudere generatie over het algemeen functioneler zijn dan jongere generaties. Door verminderde activiteit en minder variëteit  in beweging, het vele zitten en gebruik van moderne middelen als laptop, tablet en smartphone merken we helaas dat elke generatie minder functioneel is dan de vorige en dat de houding zich steeds verslechtert. Voor de oudere generatie is dit echter goed nieuws want met relatief minder moeite zijn er goede resultaten te bereiken.

specifieke doelgroepen ouderenspecifieke doelgroepen ouderen  

Kinderen

specifieke doelgroepen kinderen

Kinderen blijven soms achter in de ontwikkeling van hun motoriek, spieren en gewrichten, dit kan verschillende oorzaken hebben. In de filosofie van deze methode is er een optimale motorische en spier-ontwikkeling vanaf het baby-stadium, deze wordt bijvoorbeeld verstoord als ouders hun kindje te snel willen laten lopen, en het te kort in de kruipfase zit. Voor meer informatie hierover kun je bij mij terecht. Met deze methode kunnen we kinderen al vanaf de jongste leeftijd behandelen.

Jongeren

jongeren smartphone

Het is geen geheim dat ook jongeren steeds meer zitten en een verkeerde houding aannemen door o.a. gebruik van smartphone en tablets. Dit werkt door in allerhande problemen in onder andere het bewegingsapparaat. Zie bijvoorbeeld dit recente onderzoek.

Zwangere vrouwen

zwanger pijn

Voor zwangere vrouwen zijn er speciale oefenprogramma’s voor de verschillende fasen en trimesters van de zwangerschap. Hiermee worden ook specifieke klachten die vaak voorkomen tijdens de zwangerschap behandeld. Ook voor na de zwangerschap zijn er specifieke oefeningen. Zie deze blog voor details over houdingstherapie en zwangerschap!

Musici

Cellliste

Voor musici is een goede houding belangrijk, niet alleen om pijnvrij te kunnen musiceren en functioneren, maar ook om de muziek zo goed mogelijk over te kunnen brengen naar het publiek (of opname-apparatuur). Veel muzikanten gebruiken al een methode voor houdingstherapie zoals Alexander techniek. Ik wil bij deze niet beweren dat mijn methode beter is, maar zeker ook niet dat deze slechter is. Het zijn verschillende methodes met verschillende filosofieën. Het is altijd aan jou om de methode te kiezen die jou het meest aanspreekt. Feit is dat wereldwijd vele professionele musici deze methode met succes gebruiken. Als je houding optimaal is, hoor je dat in je spel. Neem bij twijfel contact op voor een gratis advies.

Beroepen met herhaalde bewegingen

Op het principe “elke beweging is goed” is wel een uitzondering, en dat is teveel herhaalde beweging. Als de beweging te weinig afwisseling kent, kunnen hierdoor klachten ontstaan. Denk aan bijvoorbeeld

  • lopende band werk
  • tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten/s
  • kappers
  • slagers
  • caissières

en vergelijkbare beroepen die vaak in dezelfde houding zitten of bewegen. Zelf kun jij al het nodige doen om wat meer afwisseling in jouw bewegingen te brengen:

  • neem, indien mogelijk, meer korte pauzes om even een andere houding aan te nemen, wat rond te lopen, drinken te halen en/of voor toiletbezoek. Meer (water) drinken heeft het drievoudige voordeel dat je gehydrateerd blijft, af en toe opstaat om bij te vullen en ook vaker naar het toilet moet, wat ook weer een beweegmoment is
  • probeer zoveel mogelijk beide kanten van het lichaam gelijkmatig te belasten. Een mogelijkheid is om als je achter de lopende band staat, aan de andere kant van de band te gaan staan zodat de andere kant eenzelfde belasting krijgt. Probeer zelf mogelijkheden te vinden om af te wisselen. Misschien dat je op dit moment sommige bewegingen nog niet goed met jouw andere hand kunt uitvoeren maar dat dit met wat oefening beter gaat.

Door het doen van houdingstherapie-oefeningen maak je jouw lichaam daarnaast beter belastbaar voor herhaalde beweging.